Candidatura majoritària d’estudiants de la UB

Qui som?

Fem-la Pública som la candidatura majoritària de l’estudiantat de la Universitat de Barcelona. Vàrem nèixer l’any 2018 a partir de la unió de persones, organitzacions i assemblees provinents de diversos espais, des de la diversitat i en comú, amb l’objectiu de construir una universitat pública, inclusiva i crítica. Amb uns valors profundament d’esquerres, feministes, ecologistes i republicans vàrem guanyar les eleccions d’estudiants i tenim majoria al Consell de l’Alumnat, des d’on liderem la representació estudiantil a la nostra universitat.

Com és la universitat que volem?

Pública 

Defensem una universitat íntegrament pública, que tendeixi cap a la gratuïtat de l’ensenyament  i que garanteixi l’accés universal, de manera que deixin d’existir els obstacles econòmics que exclouen les classes populars dels estudis superiors. Per altra banda, no ha de permetre la ingerència de l’empresa privada en el finançament, el funcionament, l’activitat i els espais de la universitat. 

Feminista 

La universitat ha de ser feminista: capaç d’erradicar les violènces  masclistes i LGTBIfòbiques que s’esdevenen durant l’activitat acadèmica i docent, i també aquelles que tenen lloc a l’interior dels edificis de la universitat. La universitat ha de treballar activament perquè es faci efectiva la igualtat, i que, més enllà que no es reprodueixi la cultura patriarcal a les aules,  totes les persones que hi estudien o hi treballen tinguin garantida la igualtat d’oportunitats, independentment de la seva classe, identitat i orientació sexual, origen, religió i ètnia.

Laica

Perquè el coneixement ha de defugir de qualsevol tipus de dogmatisme, i alhora la universitat ha de ser inclusiva i accessible per a tothom. No considerem que sigui un lloc en què hi hagi d’haver ni símbols ni temples religiosos, com ara capelles, per exemple. Per tant, rebutgem el conveni que existeix entre la UB i l’Arquebisbat de Barcelona sobre el SAFOR d’1 d’agost de 1988.

De qualitat 

Exigim una universitat de qualitat, amb recursos que garanteixin un sou digne pel professorat i el PAS, i que no utilitzin la figura de professorat associat i de becari de col·laboració per crear llocs de treball amb contractes i condicions precàries. Necessitem un equipament a l’abast de l’estudiantat i unes beques de col·laboració revisades que siguin realment formatives i no purament administratives.

Crítica, democràtica i transformadora

Apostem per una universitat que protegeixi els estudis que no segueixen una lògica purament mercantilista. Per tant, com a universitat basada en els drets i l’exercici de les llibertats, s’hauria de posicionar clarament a favor de la llibertat d’expressió, de l’alliberament dels presos polítics i en contra de l’aplicació de l’article 155  i de les seves conseqüències, que afecten, entre d’altres, el propi funcionament de la universitat. Volem un model que fomenti l’esperit crític amb el sistema com a eina transformadora per tal de canviar el món en què vivim. Demanem una universitat més horitzontal que democratitzi els espais de governança per fer dels estudiants, donat el fet que som l’agent imprescindible i central d’aquesta institució, un agent amb capacitat de decisió.

Catalana

Defensem un model d’universitat catalana, on el català sigui la llengua vehicular i de socialització, i també element cohesionador i d’acollida. Entenem que el català ha de ser present a la universitat com a llengua de ple dret i que la universitat ha de vetllar per la seva promoció per tal de fer front als atacs constants a la llengua que rebem per part de l’Estat Espanyol. Per tant, apostem per una universitat que posi totes les eines i facilitats a les persones nouvingudes (estudiants amb beques Erasmus, per exemple) per a què puguin garantir la seva integració i el seu aprenentatge de la llengua. De la mateixa manera, la institució ha de vetllar perquè qualsevol estudiant pugui tenir garantida la seva formació en català. Finalment, considerem que la cultura catalana ha de ser respectada i promoguda per part de la universitat.

Sostenible i ecològica

Considerem que internament, la nostra Universitat hauria de ser independent d’energies no renovables, amb un millor servei de reciclatge i que es comprometés a funcionar de manera neta i respectuosa amb el medi ambient. Volem aconseguir que la UB sigui un organisme exemplar en matèria d’educació, conscienciació i foment de l’estudi del canvi climàtic i els seus efectes així com les alternatives sostenibles que puguin existir incentivant el debat i l’investigació.

Suma't al canvi