Candidatura majoritària d’estudiants de la UB

Feina feta

El canvi continua!

L’any 2018 Fem-la Pública neix i guanya per majoria les eleccions d’estudiants al Claustre de la Universitat de Barcelona. Des de llavors, ostentem la Secretaria del Consell de l’Alumnat, màxim òrgan de representació dels estudiants, i liderem la representació estudiantil.

Què hem fet fins ara?
 • Creació de la pàgina web del Consell de l’Alumnat: La web estava desactualitzada i ara s’hi pot consultar tota la informació, així com les actes del Plenari.
 • Obertura del Twitter i Telegram del Consell: No existien xarxes socials de l’òrgan i, per tant, no hi havia cap via bidireccional de transmissió d’informació.
 • Reforma del Reglament d’Eleccions i Referèndums: Vam impulsar la reforma del Reglament d’Elecions i Referendums d’Estudiants per augmentar les garanties, assegurar la paritat a les listes i introduir el vot electrònic.
 • Blindar l’avaluació única i la reavaluació: Hem participat de la reforma de la normativa d’avaluació i hem aconseguir blindar l’avaluació única i la reavaluació.
 • Defensa del dret a vaga i del dret a manifestació: Hem defensat sempre el dret a vaga i a manifestació de l’estudiantat, hem demanat que es reconegui legalment i hem impulsat mesures de protecció, com ara la bústia de denúncies.
 • Garantir la igualtat d’oportunitat, rebaixa efectiva: Hem defensat reiteradament la rebaixa del 30% del preu de les matricules universitàries davant dels Governs català i espanyol. El curs vinent es farà efectiva gràcies a la lluita estudiantil!
 • Paritat obligatòria a totes les eleccions: Gràcies a la persistencia del moviment feminista, hem aconseguit que la paritat sigui obligatòria a totes les eleccions. A més, el Reglament recomana es llistes cremallera.
 • Impuls del Protocol contra assetjament i del tercer Pla d’Igualtat: Hem exigit, participat i impulsat el procés de modificació del Protocol contra assetjament i estem treballant perquè el projecte tercer Pla d’Igualtat de la UB es presenti enguany.
 • Garantir la representació paritària als òrgans: El criteri de la candidatura a l’hora de fer els nomenaments als òrgans on tenim representació ha estat sempre vetllar per la paritat i per revertir la masculinització de la representació estudiantil.
 • Durant la pandèmia de la Covid-19: Hem estat des del primer moment treballant per garantir els drets de l’estudiantat i que ningú quedi enrere. Hem impulsat les 18 mesures del CdA i la bústia estudiants-coronavirus@ub.edu.
 • Durant les protestes per la #SentènciaProcés: Vam treballar perquè tot l’estudiantat que volgués es manifestés amb tots els drets i sense perdre l’oportunitat de ser avaluat. Es va blindar, de nou, l’avaluació única.
 • Davant del Rectorat i dels Governs: Ens hem reunit més que mai amb el Rectorat de la UB i els Governs català i espanyol perquè escoltessin les demandes de l’estudiantat. Hem exigit sempre més drets i garantir la igualtat d’oportunitats.
 • Mocions de suport a les vagues estudiantils: Hem aprovat mocions de suport a les diferents vagues estudiantils: rebaixa de preus de les matrícules, feminisme, ecologisme, fi de la repressió…
 • Estudi sobre la creació de beques transport: Una demanda important que hem fet al Rectorat és que s’estudiï la creació de beques transport per a l’estudiantat amb rendes més baixes que s’ha de desplaçar per a fer pràctiques.
 • Creació d’una comissió de beques i pràctiques: El Consell de l’Alumnat ha creat una comissió per a estudiar la situació de les beques de col·laboració i les pràctiques, amb l’objectiu que tinguin condicions dignes i siguin ben remunerades.