Candidatura majoritària d’estudiants de la UB

Per una universitat segura: planificació i #ExàmensSegurs!

MANIFEST UNITARI DEL MOVIMENT ESTUDIANTIL

A L’ATENCIÓ DE LES AUTORITATS ACADÈMIQUES I SANITÀRIES

Quan falta menys d’una setmana perquè comenci el període d’exàmens finals a les universitats catalans, ens trobem de nou amb la inacceptable incertesa de saber com haurem d’avaluar-nos, malgrat haver disposat de tot un semestre per a la seva planificació.

La situació epidemiològica està empitjorant cada cop més i, mentre no hem pogut assistir presencialment a classe, se’ns obliga a anar a les Facultats amb l’objectiu d’avaluar-nos. Si el problema fins ara era la manca de seguretat al transport públic i les aglomeracions, demanem el mateix criteri de la docència respecte de l’avaluació i desconeixem si s’han pres mesures per a pal·liar-ho.

Davant d’aquesta situació, els sotasignats amb el suport d’estudiants i d’organitzacions, associacions i col·lectius estudiantils, volem fer-vos arribar unes consideracions entorn la presencialitat dels exàmens finals.

Creiem que és essencial que l’estudiantat rebi informació al més aviat possible sobre com es desenvoluparan els exàmens finals. Per això, exigim que s’elabori un protocol d’actuació de forma immediata, on s’expliqui de manera clara i senzilla com s’ha de procedir en cas d’aïllament, de convivència amb persones de risc o de residència lluny de la Universitat amb la necessitat d’haver d’agafar un transport de mitja o llarga distància.

Degut a la concentració inusual de persones, l’única forma que entendríem de realitzar exàmens presencials seria amb tests massius a tots els assistents; en cas que el test fos positiu, l’estudiant no podria realitzar la prova en aquell moment i se li oferirien alternatives per a ser avaluat. D’altra banda, caldria garantir totes les mesures de seguretat: amb distància a les aules, garantint espais amplis, desinfectant l’espai abans i després de cada prova, purificació de l’aire i amb protocols estrictes d’entrada i de sortida.

Si no es pot garantir el compliment estricte de totes les mesures de seguretat, s’haurà de fer els exàmens en línia. En aquest escenari, la bretxa digital no pot tornar a posar en dubte el dret a l’educació. Per això, demanem que es posin aules a disposició dels estudiants per poder fer-hi els exàmens, demanem que es reforcin els programes de beques per garantir la connectivitat de l’estudiantat. Així mateix, demanem que s’aposti per mètodes avaluatius que no impliquin sincronia i vigilància i que s’estableixin protocols clars en cas d’incidències.

Per tot això, demanem a les autoritats acadèmiques i sanitàries que garanteixin uns exàmens plenament segurs i equitatius o, en cas que no sigui possible, posin els mecanismes adients per a realitzar-los de forma virtual. A més, exigim que es concretin les mesures immediatament i es comenci a treballar en el pla de represa per poder assegurar el retorn a la docència presencial.

5 de gener de 2021

Descarrega't el manifest